Chúng tôi đang sử dụng cookies để nâng cao trả nghiệm của bạn tại trang website của khách sạn. Khi tiếp tục truy cập trang website này, đồng nghĩa với việc bạn đông ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cookies. Để biết thêm thông tin vui lòng tham khảo thông tin  CookiesOK

Pet Policy

Thú nuôi không được phép vào khách sạn trừ mục đích trợ giúp cho người khuyết tật.

Xin vui lòng liên hệ khách sạn để biết thêm thông tin và hỗ trợ.

ĐẶT PHÒNG
XEM TẤT CẢ

Kết nối với chúng tôi

Instagram LinkedIn